Käy kauppaa mobiilisti, Forex & Osakkeet

FXGM

Free Mobile App

Lataa sovelluksemme

Hedge

Oletussääntö turvamarginaalin sulkutoiminnolle (MCO): Hedge positio uusimmille positioille (Hedge of Newest Positions)

Minä, asiakas, velvoitan Yhtiötä noudattamaan alla olevaa turvamarginaalisääntöä (MCO) kauppatilini suhteen.

Kun MCO käynnistyy, avataan automaattisesti täysi Hedge-positio viimeiseksi avatulle positiolle eli positio samalla summalla, mutta vastakkaiselle suunnalle. Tämä toimenpide voi aktivoitua milloin tahansa ja se voidaan toistaa, kunnes kaikki avoimet positiot on hedgattu (tai: kunnes kaikille avoimille positioille on avattu hedge-positio.)

Tapauksissa, joissa positioilla on olemassa kurssiasetuksia tappiolle (Stop Loss) tai tuotolle (Take Profit), niiden arvot käytetään uusissa positioissa. Näin ollen ensijaisen position ”Stop Loss” kurssin arvosta tulee ”Take Profit” ja vastaavasti ”Take Profit” kurssin arvosta ”Stop Loss” arvo. Olen täysin tietoinen, että jos markkinat muuttuvat liian nopeasti ja syntyy requote-tilanne, järjestelmä saattaa olla hedgaamatta vastaavaan positioon. Jos MCO käynistetään ja position symbolit eivät ole markkinoiden aukioloaikojen takia saatavilla, positioita ei hedgata.

MCO-sääntöpyyntösi on lähetetty.

Yhtiö käsittelee pyyntösi (3) työpäivän kuluessa.

Sorry, there was an error!

Something went wrong!

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok