Käy kauppaa mobiilisti, Forex & Osakkeet

FXGM

Free Mobile App

Lataa sovelluksemme

Lisensointi

Liity meihin

Lakien ja määräysten noudattaminen

 Kaikki työntekijät ovat vastuussa käyttösääntöjen noudattamisesta. Työntekijöiden on huolehdittava siitä, että he tuntevat kaikki relevantit lait ja säännökset kuten myös säännöt ja periaatteet, jotka ovat yrityksen eettisen toimintaohjeen mukaisia. Työntekijöiden on huolehdittava siitä, että he tuntevat lakien, asetusten, parhaiden liiketoimintakäytäntöjen ja vaaditun eettisen käyttäytymisen, joka on työntekijällemme soveliasta.

 Luottamuksellisuus

 Päivittäisen liiketoiminnan aikana työntekijöillä on oikeus niihin asiakkaiden tietoihin, jotka liittyvät tilitietoihin, kauppatapoihin ja –malleihin, palkkioihin ja tuloihin, markkinointikäytäntöihin ja niin edelleen. Työntekijöiden on pidettävä nämä tiedot luottamuksellisina. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työntekijöillä ole lupaa siirtää näitä tietoja millekään kolmannelle osapuolelle ilman, että siitä on laillisesti sovittu.

 Rahastojen turvallisuus

 Varojen turvallisuuden ylläpitäminen on tärkeintä FXGM:ssä. Harkintaa on käytettävä ennen Forex-välittäjän valitsemista. Kauppiaiden on tarkoin tutkittava, kuinka heidän valitsemansa Forex-välittäjät pitävät huolta talletuksista. FXGM:ssä olemme tehneet monia asioita varmistaaksemme, että asiakkaidemme varat ovat turvassa. Olemme FXGM:ssä kiitollisia asiakkaidemme luottamuksesta, ja teemme kaikkemme pitääksemme yllä asiakkaidemme varojen parasta suojaustasoa kaikkina aikoina. FXGM:ssä olemme vahvasti sitoutuneita asiakkaisiimme. Tämä näkyy yrityksemme tekemissä päätöksissä sekä moitteettomassa palvelussa, jota tarjoamme kaikille asiakkaillemme. Taloudellinen eheytemme ja mahtava maineemme merkitsevät meille paljon, joten asiakkaidemme varojen suojaus on meille ensisijaisen tärkeää. Usein paras tapa arvioida yritksen taloudellista eheyttä on tutustua sen maineeseen sekä asiakkaisiin sitoutumiseen sen tarjoaman palvelun ja liiketoiminnallisten päätösten kautta. Omistautumisemme asiakkaillemme on tehnyt yrityksestämme arvostetun toimijan. Sijoittajien on oltava varovaisia sen suhteen, missä heillä on rahavarantoja, ja on tärkeää harkita yrityksen eheyttä ja sen johdon toimintaa päätöstä tehdessä.

 Mikä on Sijoittajien korvausrahasto?

 Sijoittajien korvausrahasto on perustettu suojaamaan sijoittajien saatavia silloin kun sijoituspalvelun tarjoaja ei pysty maksamaan sijoittajan saatavia sopimuksen mukaisesti. Sijoittajan vaatimuksista on vastuussa ensisijaisesti sijoitusyhtiö tai luottolaitos, jonka asiakas sijoittaja on. Rahasto korvaa muun muassa tilausten siirron ja toteutuksen, varainhoitopalvelut ja rahoitusvälineiden sijoittamisen. Talletukset ovat Sijoittajien korvausrahaston suojaamia.

 Ketkä ovat Sijoittajien korvausrahaston jäseniä?

 Kaikki Kyproksen sijoituspalveluyritysten(CIF) sääntelemät yritykset, sekä muut yritykset kuten luottolaitokset ja varainhoitopalveluja tarjoavat rahoitusyhtiöt ovat korvausrahaston jäseniä. Jäseniltä peritään osallistumismaksut, vuosimaksut ja hallinnolliset kulut mahdollisista korvauksista ja hallinnollisista kuluista.

 Ketkä saavat kompensaation ja mitä rahastosta korvataan?

 Korvausrahaston suojaus kattaa kaikki ei-ammattimaiset asiakkaat. Yksityishenkilö ei ole ammattimainen asiakas, ellei häntä sellaiseksi ole luokiteltu. Kaikki sijoitustoiminnan harjoittamiseen tarkoitetut varat pidetään erillään jäsenen omista varoista ja muiden asiakkaiden varoista asiaa koskevan lain mukaisesti. Tästä johtuen asiakkaan omaisuus on saatava viipymättä palautettavaksi asiakkaan pyynnöstä. Epätavallisissa tilanteissa asiakkaan varat ovat saattaneet sekoittua palveluntarjoajan omaisuuteen, eivätkä siksi ole palautettavissa asiakkaalle viivästyksettä. Mikäli rahaston jäsen ei ole palauttanut sijoittajan varoja sopimuksen mukaisesti, korvausrahasto maksaa korvauksen sijoittajan varoille. Rahaston jäsenen maksukyvyttömyys on korvauksen ennakkoehto. Rahasto ei kata tappioita, jotka ovat seurausta esimerkiksi turvahinnan vaihteluista. Asiakas on aina vastuussa sijoituspäätöksensä seurauksista.

 Mikä on korvauksen määrä?

 Sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan vaatimuksesta, kuitenkin enintään 20000 euroa. Korvaus määräytyy Financial Supervision Authorityn (CySEC) määrittelemän päivän markkinahinnnan perusteella, tai sen päivän mukaan, jona palveluntarjoaja on asetettu selvitystilaan tai julistettu varattomaksi – riippuen siitä, kumpi päivä on aiempi.

Pahoittelemme, mutta emme voi tällä hetkellä palvella tämän maan asiakkaita.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD: t ovat monimutkaisia ​​tuotteita, ja niissä on suuri riski menettää rahaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi. 88 % henkilöasiakas sijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa CFD: llä tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulee harkita ymmärrätkö miten CFD: t toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski jossa voit menettää rahasi.