Käy kauppaa mobiilisti, Forex & Osakkeet

FXGM

Free Mobile App

Lataa sovelluksemme

Rahoitustuotteet

Liity meihin

CFD-kaupankäynti

FXGM tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden käydä kauppaa hinnanerosopimukseksi (CFD) kutsuttujen rahoitustuotteiden avulla.

Hinnanerosopimus (CFD)  on kahden, tyypillisesti ”ostajaksi” ja ”myyjäksi” kuvaillun, osapuolen välinen sopimus, jolla on sovittu, että myyjä maksaa ostajalle kohde-etuuden sulkemishetkellä voimassa olevan arvon ja sopimuksen tekohetkellä voimassa olleen arvon välisen erotuksen (jos erotus on negatiivinen, ostaja maksaa sen myyjälle).

FXGM tarjoaa sinulle mahdollisuuden käydä kauppaa CFD:iden kautta valuutan, osakkeiden, hyödykkeiden ja indeksien hintojen arvoilla, eli käydä kauppaa rahoitusinstrumenttien arvoilla ilman tarvetta omistaa instrumentti.

CFD-kaupankäynti on riskialtista, ja suosittelemme, että hankit siihen liittyvää asiantuntemusta ja kokemusta ennen varsinaista kaupankäynnin aloittamista. Jos sinulla ei ole lainkaan asiantuntemusta tai kokemusta asiassa, CFD-kaupankäynti ei välttämättä sovi sinulle. Lue täysi riskiä koskeva vastuuvapauslauseke napsauttamalla alla olevaa linkkiä. http://fi.fxgm.com/about-us/risk-disclaimer/

Esimerkkejä CFD-kaupankäynnistä

 • Jos sijoittaja ostaa pörssiyhtiön osakkeita, hän saa omistusoikeuden yhtiöön, ja jos osakkeen hinta nousee, hän ansaitsee omistamillaan osakkeilla voittoa ostohinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen verran. Jos osakkeen hinta laskee, tekee hän omistamillaan osakkeilla ostohinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen verran tappiota.
  Jos sijoittaja käy kauppaa ostamalla unsseja kultaa, hän saa fyysisen kultametallin haltuunsa, ja jos kullan hinta nousee, hän ansaitsee kullakin ostamallaan kultaunssilla voittoa ostohinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen verran. Jos kullan hinta laskee, tekee hän kullakin omistamallaan kultaunssilla ostohinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen verran tappiota.

Käymällä kauppaa CFD:llä sijoittajalla on rahoitusinstrumentin hinnan arvoa koskeva sopimus ilman, että hän kuitenkaan tosiasiassa omistaa osaketta tai kultaunssia. Voittamisen ja häviämisen periaate on kuitenkin sama. Edellä mainitut esimerkit koskivat osakkeita ja kultaa, mutta sama koskee mitä tahansa rahoitusinstrumenttia, jolla käydään kauppaa CFD:n kautta.

Täydellisen luettelon rahoitusinstrumenttien symboleista ja FXGM:n kaupankäyntiehdoista, mukaan lukien toimeksiantojen koot ja tiedot niihin liittyvistä kustannuksista ja maksuista, löydät napsauttamalla seuraavaa linkkiä:  https://fi.fxgm.com/product-sheet-costs/

Esimerkki CFD-kaupankäynnistä numeroin:

 

 

 

 

 

  • Sijoittaja haluaa ostaa 10 unssia kultaa, sillä hän uskoo kullan hinnan nousevan. Senhetkinen kullan ostohinta kultakaupassa on 1 200 $ unssilta. Sijoittajan on ostettava itse kulta ja maksettava siitä 10 unssia kertaa 1 200 $ unssilta, eli yhteensä 12 000 $. Hän vaihtaa tämän rahasumman kultaan. Sijoittaja voi palata kultakauppaan ja myydä nämä 10 unssiansa milloin tahansa. Hänen tavoitteenaan on saada voittoa, eli myydä kulta silloin, kun sen hinta on yli 1 200 $.
  • Oletetaanpa, että kullan hinta nousee 50 $:lla saavuttaen 1 250 $ hinnan unssilta. Sijoittaja voi nyt myydä 10 unssia kultaa ja ansaita 50 $ unssilta, mikä merkitsisi yhteensä 500 $ voittoa (50 $ hinnannousu unssilta kertaa 10 unssia). Oletetaanpa toisaalta, että kullan hinta laskee 50 $:lla, eli se laskee 1 150 $ hintaan unssilta. Sijoittaja voi nyt myydä 10 unssia kultaa ja menettää 50 $ unssilta, mikä merkitsisi yhteensä 500 $ tappiota (50 $ hinnanlasku unssilta kertaa 10 unssia).
CFD-kaupankäynti FXGM:n välityksellä toimii seuraavasti: sijoittaja voi suorittaa yllä kuvaillun transaktion ostamatta kultaa kuitenkaan konkreettisesti tai sijoittamatta 12 000 $:n summaa. Hän voi sijoittaa kultaan CFD:n kautta: tämä tarjoaa hänelle saman mahdollisuuden tehdä voittoa tai tappiota kullan hinnan liikkeiden mukaan.

CFD:t, joilla on viimeinen voimassaolopäivä

Kuten totesimme, CFD:llä käydään kauppaa muiden rahoitusinstrumenttien hintojen arvoilla. Jos näillä muilla rahoitusinstrumenteilla on viimeinen voimassaolopäivä, on CFD:illäkin sama viimeinen voimassaolopäivä.

Löydät kaikki CFD:t, joilla on viimeinen voimassaolopäivä, napsauttamalla seuraavaa linkkiä  http://fi.fxgm.com/financial-products/trading-conditions/. Annetut spredit ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua kaupankäyntiajan ja markkinoiden volatiliteetin mukaan. Asiakkaiden tulee huomioida, että nämä voivat vaihdella, ja asiakkaita suositellaan tarkistamaan talouskalenterista tärkeät uutisilmoitukset, joiden seurauksena muun muassa spredit saattavat laajeta.

Esimerkiksi:

  Raakaöljy-kauppaa (CL) käydään futuurisopimusten muodossa CME:n (Chicago Mercantile Exchange) omistamassa NYME:ssä (New York Mercantile Exchange). Futuurisopimuksilla on viimeinen voimassaolopäivä, mikä tarkoittaa sitä, että sopimus suljetaan ilmoitetun päivän päättyessä. Raakaöljysopimusten (CL) mukaisilla CFD:illä on sama viimeinen voimassaolopäivä, eivätkä ne ole ilmoitetun päivän jälkeen kaupankäyntikelpoisia. Kaikki avoimet positiot suljetaan sopimuksen voimassaolon päättymispäivänä. Sijoittajat, jotka haluavat pitää raakaöljyä (CL) voimassaolon päättymisen jälkeen, joutuvat hankkimaan uuden CFD-sopimuksen, joka perustuu uuteen futuurisopimukseen ja uuteen voimassaolon päättymispäivään.
Viimeinen voimassaolopäivä löytyy CFD-symbolin nimestä.

Marginaali

Kuten yllä olevista esimerkeistä käy ilmi, CFD-kaupankäynnissä sijoittajalla on sopimus, jolla hän sitoutuu täyttämään hintaerosta aiheutuvasta tappiosta johtuvat velvoitteensa (jos kullan hinta laskee alle 1 200 $), ja sopimuksen vastapuoli sitoutuu maksamaan tälle voiton (jos kullan hinta nousee yli 1 200 $), eikä varsinaista kullan vaihtoa tarvita. Koska kultaa ei tosiasiassa osteta, vaan kyseessä on ainoastaan sopimus, jolla sijoittaja ja vastapuoli sitoutuvat täyttämään voittoon ja tappioon liittyvät velvoitteensa, sijoittaja varmistaa marginaalin mahdollisten tappioiden varalta.
Esimerkiksi:

  • Sijoittaja ostaa 5 unssia kultaa CFD:n kautta hintaan, joka on 1200 dollaria unssilta, ja sen kokonaisarvo on 6 000 dollaria (= 5 unssia x 1200 euroa). Kullan kaupankäynnin marginaali FXGM:llä on 5%. Siksi sijoittajalla olisi oltava vähintään 300 dollaria (6 000 x 5% = 300 dollaria) käytettävissä olevaan marginaaliin kaupankäyntitilillään, jotta voidaan turvata mahdollinen tappio yksittäiselle kaupalle. Pienellä määrällä varoja suurempaan altistumiseen käytetään nimitystä "vipukerroin". Sijoittaja käyttää hyväkseen 300 dollaria, jolla on suurempi kauppahinta 6 000 dollarin arvosta. Sijoittaja on vastuussa vipuvaikutusmäärästä kaikilta osin riippumatta siitä, onko se voitto, tappio, yönylisäilytys jne.

Vipukerroin

  Vipukerroin 1:30 tarkoittaa, että sijoittajalle voi olla enintään kaupallinen arvo / riski, joka on 30 kertaa suurempi kuin hänen oma pääoma, esim. sijoittaja, joka tallettaa 1000 dollarin hänen sijoitustililleen, on suurin mahdollinen kaupankäynti 30 000 dollarilla. Sijoittaja on täysin vastuussa kaupan tuloksesta, olipa kyseessä voitto, tappio, palkkiot, spreadit jne.

Esimerkiksi 1:

    • Sijoittaja, joka tekee talletuksen kaupankäyntitilillään ja haluaa ostaa 10 unssin kultaa CFD:n kautta markkinahintaan, saa käydä kauppaa Kullan kanssa 1:20 vipuvoimalla. Sijoittaja avaa kaupankäynnin alustalle käytettävissä olevan kaupankäyntitilan ja luo vaaditut hankintatiedot 100 unssin kultaa. Kaupankäyntialusta laskee vähimmäismarginaalin kaupan avaamiseksi eli kaupan arvo = 10 unssia x ostohintaa 1 200 dollaria = 12 000 dollaria (Kokonaisvelotus).
     Marginaali, jolla on 1:20 vipuvaikutus (5%) = kokonaisaltistus 12 000 dollaria / 20 = 600 dollaria. Tämä tarkoittaa, että sijoittajalla on 1 000 dollaria, joten hänellä on enemmän kuin vaaditaan vähimmäistasoa ja pystyy avaamaan aseman.

Esimerkiksi 2:

     • Toinen esimerkki on, jos sijoittajalla on kaupankäyntitilillään 500 dollaria ja hänen välittäjänsä voi käydä kauppaa 1:20, joten sijoittaja voi olla enintään 500 x 20 = 10 000 dollaria (500 dollaria = 5% 10 000 dollaria).
      Kaupan kokonaisarvo on 12 000 dollaria, ja sijoittaja altistuu vaihtuvaan hintaan vipukertoimen mukaan.
      Jos kullan hinta nousee 0,5%, sijoittaja saa 60 dollaria (12 000 x 0,5%), joten sijoittajan oma pääoma on 1 060 $ ($ 1000 (talletus) + 60 dollaria (voitto)) => 6% talletuksesta .
      Jos kullan hinta laskee 0,5%, sijoittaja menettää 60 dollaria (12 000 $ * 0,5%), joten sijoittajan oma pääoma on 940 dollaria ($ 1000 (talletus) - 60 dollaria (tappio)) => 6% .
  Riski-tuotto-suhde on sama, joten sijoittaja joko saa tai menettää riippuen markkinaliikkeestä samassa suhteessa.

Riskin ja palkkion suhde on sama. Sijoittaja voi voittaa tai hävitä samassa suhteessa markkinoiden liikkeiden mukaan.CFD-kaupankäyntiin liittyy korkea riski, sillä vipu voi toimia joko sijoittajalle edulliseen tai epäedulliseen suuntaan. CFD-kauppa ei näin ollen välttämättä sovi kaikille sijoittajille, sillä siinä voi menettää koko sijoittamansa pääoman. Katso täysi riskiä koskeva vastuuvapauslauseke.

Selvitystila

Kuten edellä mainittiin, riskin ja palkkion suhde on sama, ja markkinahinnat voivat toimia joko sijoittajan puolesta tai tätä vastaan. Hyvin epävakailla ja nopeasti heilahtelevilla markkinoilla sijoittaja voi kuitenkin menettää rahansa hyvin nopeasti. Jos sijoittaja ei ehdi reagoida heilahteluihin (eli sulkemaan positioita tai nostamaan marginaalitasoa kaupankäyntitiliä rahoittamalla), hän voi menettää koko pääomansa, eli kyseessä on likvidointi.

Esimerkiksi:

   • Sijoittaja ostaa 100 unssia kultaa CFD:n kautta ja unssin hinta on 1 200 dollaria, mikä on 120 000 dollarin suuruinen. Jos kullan hinta laskee 0,85 prosentilla 30 minuutin kuluessa, tämä nopea muutos asettaa sijoittajan oman pääoman riskiin ja hän menettää 1020 dollaria (120 000 x 0,85%). Sijoittaja menettää kaikki pääomansa heti ja ilman että hän pystyy vastaamaan tappioon.

Kun asiakas on vaarassa menettää pääomaa, hän saa asianmukaisen ponnahdusvaroituksen kaupankäynnin alustalleen. Kuitenkin, kun sijoittaja ei ole kirjautuneena foorumiinsa, hänen on oltava tietoinen siitä, että kaupankäyntiin sisältyy riski.

Pahoittelemme, mutta emme voi tällä hetkellä palvella tämän maan asiakkaita.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD: t ovat monimutkaisia ​​tuotteita, ja niissä on suuri riski menettää rahaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi. 88 % henkilöasiakas sijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa CFD: llä tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulee harkita ymmärrätkö miten CFD: t toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski jossa voit menettää rahasi.