Käy kauppaa mobiilisti, Forex & Osakkeet

FXGM

Free Mobile App

Lataa sovelluksemme

Rahoitustuotteet

CFD-kaupankäynti

FXGM tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden käydä kauppaa hinnanerosopimukseksi (CFD) kutsuttujen rahoitustuotteiden avulla.

Hinnanerosopimus (CFD)  on kahden, tyypillisesti ”ostajaksi” ja ”myyjäksi” kuvaillun, osapuolen välinen sopimus, jolla on sovittu, että myyjä maksaa ostajalle kohde-etuuden sulkemishetkellä voimassa olevan arvon ja sopimuksen tekohetkellä voimassa olleen arvon välisen erotuksen (jos erotus on negatiivinen, ostaja maksaa sen myyjälle).

FXGM tarjoaa sinulle mahdollisuuden käydä kauppaa CFD:iden kautta valuutan, osakkeiden, hyödykkeiden ja indeksien hintojen arvoilla, eli käydä kauppaa rahoitusinstrumenttien arvoilla ilman tarvetta omistaa instrumentti.

CFD-kaupankäynti on riskialtista, ja suosittelemme, että hankit siihen liittyvää asiantuntemusta ja kokemusta ennen varsinaista kaupankäynnin aloittamista. Jos sinulla ei ole lainkaan asiantuntemusta tai kokemusta asiassa, CFD-kaupankäynti ei välttämättä sovi sinulle. Lue täysi riskiä koskeva vastuuvapauslauseke napsauttamalla alla olevaa linkkiä. http://fi.fxgm.com/about-us/risk-disclaimer/

Esimerkkejä CFD-kaupankäynnistä

 • Jos sijoittaja ostaa pörssiyhtiön osakkeita, hän saa omistusoikeuden yhtiöön, ja jos osakkeen hinta nousee, hän ansaitsee omistamillaan osakkeilla voittoa ostohinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen verran. Jos osakkeen hinta laskee, tekee hän omistamillaan osakkeilla ostohinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen verran tappiota.
  Jos sijoittaja käy kauppaa ostamalla unsseja kultaa, hän saa fyysisen kultametallin haltuunsa, ja jos kullan hinta nousee, hän ansaitsee kullakin ostamallaan kultaunssilla voittoa ostohinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen verran. Jos kullan hinta laskee, tekee hän kullakin omistamallaan kultaunssilla ostohinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen verran tappiota.

Käymällä kauppaa CFD:llä sijoittajalla on rahoitusinstrumentin hinnan arvoa koskeva sopimus ilman, että hän kuitenkaan tosiasiassa omistaa osaketta tai kultaunssia. Voittamisen ja häviämisen periaate on kuitenkin sama. Edellä mainitut esimerkit koskivat osakkeita ja kultaa, mutta sama koskee mitä tahansa rahoitusinstrumenttia, jolla käydään kauppaa CFD:n kautta.

Täydellisen luettelon rahoitusinstrumenttien symboleista ja FXGM:n kaupankäyntiehdoista, mukaan lukien toimeksiantojen koot ja tiedot niihin liittyvistä kustannuksista ja maksuista, löydät napsauttamalla seuraavaa linkkiä:  http://fi.fxgm.com/financial-products/trading-conditions/

Esimerkki CFD-kaupankäynnistä numeroin:

 

  • Sijoittaja haluaa ostaa 10 unssia kultaa, sillä hän uskoo kullan hinnan nousevan. Senhetkinen kullan ostohinta kultakaupassa on 1 200 $ unssilta. Sijoittajan on ostettava itse kulta ja maksettava siitä 10 unssia kertaa 1 200 $ unssilta, eli yhteensä 12 000 $. Hän vaihtaa tämän rahasumman kultaan. Sijoittaja voi palata kultakauppaan ja myydä nämä 10 unssiansa milloin tahansa. Hänen tavoitteenaan on saada voittoa, eli myydä kulta silloin, kun sen hinta on yli 1 200 $.
  • Oletetaanpa, että kullan hinta nousee 50 $:lla saavuttaen 1 250 $ hinnan unssilta. Sijoittaja voi nyt myydä 10 unssia kultaa ja ansaita 50 $ unssilta, mikä merkitsisi yhteensä 500 $ voittoa (50 $ hinnannousu unssilta kertaa 10 unssia). Oletetaanpa toisaalta, että kullan hinta laskee 50 $:lla, eli se laskee 1 150 $ hintaan unssilta. Sijoittaja voi nyt myydä 10 unssia kultaa ja menettää 50 $ unssilta, mikä merkitsisi yhteensä 500 $ tappiota (50 $ hinnanlasku unssilta kertaa 10 unssia).
CFD-kaupankäynti FXGM:n välityksellä toimii seuraavasti: sijoittaja voi suorittaa yllä kuvaillun transaktion ostamatta kultaa kuitenkaan konkreettisesti tai sijoittamatta 12 000 $:n summaa. Hän voi sijoittaa kultaan CFD:n kautta: tämä tarjoaa hänelle saman mahdollisuuden tehdä voittoa tai tappiota kullan hinnan liikkeiden mukaan.

CFD:t, joilla on viimeinen voimassaolopäivä

Kuten totesimme, CFD:llä käydään kauppaa muiden rahoitusinstrumenttien hintojen arvoilla. Jos näillä muilla rahoitusinstrumenteilla on viimeinen voimassaolopäivä, on CFD:illäkin sama viimeinen voimassaolopäivä.

Löydät kaikki CFD:t, joilla on viimeinen voimassaolopäivä, napsauttamalla seuraavaa linkkiä  http://fi.fxgm.com/financial-products/trading-conditions/. Annetut spredit ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua kaupankäyntiajan ja markkinoiden volatiliteetin mukaan. Asiakkaiden tulee huomioida, että nämä voivat vaihdella, ja asiakkaita suositellaan tarkistamaan talouskalenterista tärkeät uutisilmoitukset, joiden seurauksena muun muassa spredit saattavat laajeta.

Esimerkiksi:

  Raakaöljy-kauppaa (CL) käydään futuurisopimusten muodossa CME:n (Chicago Mercantile Exchange) omistamassa NYME:ssä (New York Mercantile Exchange). Futuurisopimuksilla on viimeinen voimassaolopäivä, mikä tarkoittaa sitä, että sopimus suljetaan ilmoitetun päivän päättyessä. Raakaöljysopimusten (CL) mukaisilla CFD:illä on sama viimeinen voimassaolopäivä, eivätkä ne ole ilmoitetun päivän jälkeen kaupankäyntikelpoisia. Kaikki avoimet positiot suljetaan sopimuksen voimassaolon päättymispäivänä. Sijoittajat, jotka haluavat pitää raakaöljyä (CL) voimassaolon päättymisen jälkeen, joutuvat hankkimaan uuden CFD-sopimuksen, joka perustuu uuteen futuurisopimukseen ja uuteen voimassaolon päättymispäivään.
Viimeinen voimassaolopäivä löytyy CFD-symbolin nimestä.

Marginaali

Kuten yllä olevista esimerkeistä käy ilmi, CFD-kaupankäynnissä sijoittajalla on sopimus, jolla hän sitoutuu täyttämään hintaerosta aiheutuvasta tappiosta johtuvat velvoitteensa (jos kullan hinta laskee alle 1 200 $), ja sopimuksen vastapuoli sitoutuu maksamaan tälle voiton (jos kullan hinta nousee yli 1 200 $), eikä varsinaista kullan vaihtoa tarvita. Koska kultaa ei tosiasiassa osteta, vaan kyseessä on ainoastaan sopimus, jolla sijoittaja ja vastapuoli sitoutuvat täyttämään voittoon ja tappioon liittyvät velvoitteensa, sijoittaja varmistaa marginaalin mahdollisten tappioiden varalta.

Esimerkiksi:

  Sijoittaja ostaa CFD:n kautta 10 unssia kultaa hintaan 1 200 $ unssilta: kaupan kokonaisarvo/altistus on 12 000 $ (10 unssia kertaa 1 200 $ unssilta). FXGM:llä kultakaupan vähimmäismarginaali on 0,5 %. Tämän esimerkin sijoittajalla tulisi siis olla vähintään 60 $:n (12 000 $ * 0,5 % = 60 $) marginaali kaupankäyntitilillään kyseiseen kauppaan liittyvien mahdollisten tappioiden varalta. Pienen rahamäärän käyttämistä suuremman altistuksen saavuttamiseksi kutsutaan ”vivuksi”. Sijoittaja vivuttaa 60 $:n sijoituksensa tehdäkseen suuremmat, 12 000 $:n arvoiset kaupat. Sijoittaja on vastuussa vivutetusta summasta kaikilta osin, esim. voitosta, tappiosta, yön yli maksuista jne.

Vipu

  1:200 vipu tarkoittaa sitä, että sijoittajan suurin mahdollinen kaupan arvo/altistus on 200 kertaa hänen tilinsä pääoman suuruinen, eli jos sijoittaja tallettaa kaupankäyntitililleen 1 000 $, hän voi käydä kauppaa enintään 200 000 $:lla. Sijoittajalla on täysi vastuu vivutetun kaupan tuloksesta, esim. voitosta, tappiosta, maksuista, spredin arvosta jne.

Esimerkiksi:

  Sijoittaja rahoittaa kaupankäyntitiliänsä ja haluaa ostaa 100 unssia kultaa markkinahintaan. Kaupankäyntialusta tarjoaa tälle 1:200 vivun kaupankäyntiä varten kullalla. Sijoittaja avaa kaupankäyntialustalta löytyvän kaupankäyntiruudun ja määrittelee pyydetyt sopimustiedot: 100 unssia kultaa. Kaupankäyntialusta laskee kaupan avaamista varten tarvittavan vähimmäismarginaalin.
  Kauppa-arvo/altistus = 100 unssia * ostohinta 1 203,38 $ = 120,338 $
  Marginaali 1:200 vivulla (0,5%) = kokonaisaltistus 120 338 $ / 200 = 601 $
  Sijoittajalla on 1 000 $, eli hänellä on enemmän kuin vaadittu vähimmäismäärä, ja näin ollen hän voi tehdä sijoituksen.
  Toinen esimerkki voisi olla, että sijoittajalla on kaupankäyntitilillään 500 $ ja meklari antaa hänelle 1:200 vivun. Sijoittajan enimmäisaltistus voi olla 500 $ * 200 = 100 000 $ (500 $ on yhtä kuin 0,5 % 100 000 $:sta).
  Kaupan kokonaisarvo on 120 338 $ ja sijoittaja altistuu hinnan vaihteluille vivutetun määrän mukaan.
  Jos kullan hinta nousee 0,5 %, sijoittaja ansaitsee 601 $ (120 338 $ * 0,5 %); sijoittajan pääoma on nyt 1 601 $ (1 000 $ talletus + 601 $ voitto) => 60 % voittoa talletuksesta.
  Jos kullan hinta laskee 0,5 %, sijoittaja menettää 601 $ (120 338 $ * 0,5 %); sijoittajan pääoma on nyt 399 $ (1 000 $ talletus - 601 $ tappio) => 60 % tappiota talletuksesta.

Riskin ja palkkion suhde on sama. Sijoittaja voi voittaa tai hävitä samassa suhteessa markkinoiden liikkeiden mukaan.CFD-kaupankäyntiin liittyy korkea riski, sillä vipu voi toimia joko sijoittajalle edulliseen tai epäedulliseen suuntaan. CFD-kauppa ei näin ollen välttämättä sovi kaikille sijoittajille, sillä siinä voi menettää koko sijoittamansa pääoman. Katso täysi riskiä koskeva vastuuvapauslauseke.Likvidointi

Kuten edellä mainittiin, riskin ja palkkion suhde on sama, ja markkinahinnat voivat toimia joko sijoittajan puolesta tai tätä vastaan. Hyvin epävakailla ja nopeasti heilahtelevilla markkinoilla sijoittaja voi kuitenkin menettää rahansa hyvin nopeasti. Jos sijoittaja ei ehdi reagoida heilahteluihin (eli sulkemaan positioita tai nostamaan marginaalitasoa kaupankäyntitiliä rahoittamalla), hän voi menettää koko pääomansa, eli kyseessä on likvidointi.

Esimerkiksi:

  Sijoittaja ostaa 100 unssia kultaa, jonka hinta on 1 203,38 $ unssilta. Näin ollen hänen altistuksensa on 120 338 $. Jos kullan hinta nousee 0,85 % 30 minuutissa sijoittajan ollessa töissä ja tämä nopea hinnanmuutos toimii sijoittajaa vastaan, hän häviää 120 338 $ * 0,85 % = 1 022,87 $.

Sijoittaja menettää koko talletuksensa ehtimättä reagoida siihen mitenkään.

Jos asiakkaan talletus on vaarassa likvidoitua, hän saa kaupankäyntialustalla popup-viestin, joka ilmoittaa hänen sijoituksensa olevan vaarassa. Jos sijoittaja ei ole kirjautuneena alustalle, hänen täytyy saada tieto olemassa olevasta likvidointiriskistä muulla tapaa.

 

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok